Tin tức AutoBase   ...Xem thêm
AutoBase 10.3.5 Version Released...Jan 28, 2020
AutoBase 10.3.4 Version Released...Mar 5, 2019
AutoBase 10.3.3 Version Released...Apr 12, 2017
 
 Điều khiển truyền thông    ...Xem thêm
DCD-810 communication driver developed ...May 28, 2020
MD-2100RTU communication driver upgraded ...Apr 23, 2020
NJTP, NJTP_SERVER communication driver upgraded ...Mar 26, 2020
 
 Tin tức công ty   ...Xem thêm
Ứng dụng Autobase Touch ở máy chế tạo Tire-Sreel-code cho Công Ty Hyo sung....Aug 26, 2013
Hoàn thành Dự án hệ thống giám sát ALARM COUNT cho Công Ty TAE KWANG....Aug 26, 2013
Hoàn thành Dự án hệ thống giám sát thiết bị điện lạnh cho Công Ty Paris Baguette....Aug 26, 2013
CÔNG TY TNHH AUTOBASE VIET NAM.
138 Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM. 
Điện thọai : 08. 667.99199 - 093.5858.658 / webmaster@autobase.com.vn